کتاب چگونه با هر کسی صحبت کنیم اثر لیل لوندز انتشارات زرین کلک How to Talk to Anyone

  • نویسنده: لیل لوندز
  • مترجم: محمد جعفری
  • جنس کاغذ: تحریر (سفید)