کتاب همه چی رو به راه میشه اثر دانا پرینو انتشارات السانا Everything Will Be Okay

نقد و بررسی تخصصی کتاب همه چی رو به راه میشه اثر دانا پرینو انتشارات السانا

در بخشی از کتاب پنج نکته برای زنان جوان (همه چی رو به راه میشه) اثر دانا پرینو می‌خوانیم که خواندن این کتاب برای هر زن حکم فارغ‌التحصیلی را دارد. حتی اگر خود را زنی جوان یا حرفه‌ای نمی دانید، باز از این کتاب سود فراوانی خواهید برد. نویسندۀ این کتاب کسی نیست که توصیه‌های خود را صرفاً برای نخبگان یا افراد اهل چالش بیان کرده باشد. این کتاب اساساً همان مربی‌ای است که همیشه دنبالش بوده‌اید. دانا پرینو به ما یادآوری می‌کند که فراز و نشیب‌های غیر منتظرۀ زندگی، اصلی‌ترین راه برای رسیدن به هدف و شخصیتی است که می‌خواهید به آن تبدیل شوید. بدون شک یک کتاب مناسب در زمان مناسب است. کافیست صفحۀ اول کتاب را بخوانید. این کتاب دارای دو عنوان اصلی Every Thing Will Be OK (همه چی رو به راه میشه) و عنوان Five Lessons For Young Women (پنج نکته برای زنان جوان) به چاپ رسیده و در ایران برای اولین بار توسط انتشارات السانا ترجمه و منتشر گردیده است. خانم بهناز همتی به عنوان مترجم این کتاب در مقدمه کتاب می‌نویسد که آرزو می‌کنم که ای کاش در دوران بحران یک‌چهارم زندگی این کتاب را داشتم؛ درست در دورانی که فرد به تناقض‌هایی دچار می‌گردد که تقریباً تمام وجودیت خود را زیر سؤال می‌برد. اگر دوران یک‌چهارم را پشت سر گذاشته‌اید و حتی الان در دهۀ چهل یا پنجاه زندگی خود هستید، هنوز دیر نشده است! پیام اطمینان‌بخش دانا پرینو، مرهمی است که روح ما در این دوران بی‌سابقه و پرفرازونشیب به آن احتیاج دارد.

نمایش بیشتر بستن