شما به صورت پیش فرض عضو باشگاه مشتریان نشر وب هستید.

با عضویت در باشگاه مشتریان نشر وب شما بابت هر تعاملی که با سایت داشته باشید امتیاز دریافت خواهید کرد.

  •  بابت هر هزار تومان خرید از نشر وب 1 امتیاز دریافت می کنید.
  • بابت هر نظر در مورد محصولات 25 امتیاز دریافت می کنید.

پس از به حد نصاب رسیدن امتیازات شما می توانید امتیازات کسب شده خود را به کد تخفیف تبدیل کنید.

  • با کسب 1000 امتیاز می توانید یک کد تخفیف 10 درصدی تا سقف 100 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید.
  • با کسب 5000 امتیاز می توانید یک کد تخفیف 20 درصدی تا سقف 500 هزار تومان دریافت کنید.